All for Joomla All for Webmasters

Odrzańska Odyseja 2022

Projekt jest działaniem nastawionym na promocję rzeki Odry, jej dziedzictwa technicznego oraz tradycji żeglugii śródlądowej, pokazując również współczeny jej wymiar za sprawą płynącej od Wrocławia do Koźla 45metrowej zabytkowej barki towarowej- Irena z 1936 roku, która przystosowana jest o roli muzeum/sali wyładowej i warsztatowej.

Osią projektu jest 10-dniowy rejs muzealnej barki szlakiem zabytków Odry od Wrocławia do Kędzierzyna-Koźla z szerokim programem edukacji kulturalnej, na które składają się: wystawy, projekcje filmów archiwalnych, warsztaty plastyczne, fotograficzne, modelarskie, wykłady, spacery historyczne, spotkania z weteranami żeglugi, ujawniające fenomeny , tradycje i dziedzictwo Odrzańskiej Drogi Wodnej i kulturotwórczą rolę rzeki. Wystawy prowadzone na statku w toku rejsu pełnić też będą rolę wędrujących po szkołach Nadodrza. Celem projektu jest stymulowanie kreatywności i aktywizacja twórcza dzieci, młodzieży i seniorów, także niepełnosprawnych na polu ochrony dziedzictwa kultury rzeki Odry. Znamiennym dla Odrzańskiej Odysei jest przy tym akcentowanie potrzeby powrotu na polskie drogi śródlądowe żeglugi towarowej. Całość projektu zostanie dopełniona przez 3 festyny - Muzeum Odry na rynkach miastach Odry Środkowej.

Dla kogo?

Mieszkańcy miast nadodrzańskich: Oławy, Brzegu, Opola, Krapkowic, Kędzierzyna-Koźla w szczególności dzieci i młodzież.

Harmonogram  |  Formularz zapisu  Dziennik pokładowy

 

ulotka Odrzanska Odyseja 1     ulotka Barka Irena 1

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

MKiDN kolor

Do góry