All for Joomla All for Webmasters

Interaktywne Muzeum Techniki

logotyp umwd nowy

Przlogo FOMT przezroczysteyświeca nam potrzeba wypracowania w społeczeństwie Dolnego Śląska poczucia tożsamości lokalnej, w tym przypadku poprzez działania edukacyjno-oświatowe mające na celu przyswojenie walorów dziedzictwa kultury technicznej zasadzonego na tym obszarze, a to poprzez wykreowanie Intermedialnego Muzeum Przemysłu i Techniki Dolnego Śląska (Dolnośląskiej Industriady) wprowadzającego w dzieje przemysłu i techniki regionu, podającego informacje przydatne turystyce, edukacji, wychowaniu młodzieży, prezentującego podstawowy katalog dzieł kultury technicznej regionu, otwarty, umożliwiający stałą jego rozbudowę, również przy udziale beneficjentów.

W programie Dolnośląskiej Industriady 2017 realizowanej w ramach programu Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, wspieranego dotacją Zarządu woj. dolnośląskiego, wprowadzimy na strony internetowe kolejne zabytki przemysłu i techniki wybranych gałęzi przemysłu i techniki Dolnego Śląska. Uwagę poświęcimy górnictwu, energetyce, budownictwu wodnemu i lądowemu, żegludze.

Pragniemy by strona internetowa Intermedialnego Muzeum Techniki Dolnego Śląska służyła nauczycielom i uczniom, animatorom kultury i turystyki regionu, by promowała Dolny Śląsk przez „odkrywanie” nowych jego atrakcji, wskazując przy tym na potrzebę ochrony dziedzictwa kultury technicznej, a to z uwagi na jego aspekty społeczne, kulturowe, gospodarcze.

Do góry