All for Joomla All for Webmasters

Jak złożyć zamówienie?

Zamówienia prosimy składać drogą mailową pod adresem nadbor@fomt.pl

W treści wiadomości powinien znaleźć się tytuł publikacji, ilość zamawianych sztuk, wybrany sposób płatności oraz adres do wysyłki. 
Koszt przesyłki wynosi 15zł.

Akceptujemy płatność z góry przelewem bądź gotówką przy odbiorze
(za zaliczeniem pocztowym).

Nr konta FOMT:
46 2030 0045 1110 0000 0398 0060

TECHNIKA W DZIEJACH CYWILIZACJI TOM 16

okładka wyszli za Polską

Tradycyjnie w tomie tym mówimy o dziejach przemysłu, techniki i ochronie zabytków kultury materialnej. Przybliżamy karty z przeszłości portów Odry górnej i Środkowej, od Koźla po Cigacice, dziejów żeglugi na Warcie w Gorzowie Wlkp., przemysłu Zaolzia i postać Antoniego Szmalenberga, warszawskiego rzemieślnika, który z uwagi na swą pracę zawodową i społeczną wywarł wpływ na kształt organizacji i działalności i społecznej warszawskiego rzemiosła II Rzeczypospolitej.Tradycyjnie w tomie tym mówimy o dziejach przemysłu, techniki i ochronie zabytków kultury materialnej. Przybliżamy karty z przeszłości portów Odry górnej i Środkowej, od Koźla po Cigacice, dziejów żeglugi na Warcie w Gorzowie Wlkp., przemysłu Zaolzia i postać Antoniego Szmalenberga, warszawskiego rzemieślnika, który z uwagi na swą pracę zawodową i społeczną wywarł wpływ na kształt organizacji i działalności i społecznej warszawskiego rzemiosła II Rzeczypospolitej.Sporo uwagi poświęcamy wynalazczości polskiej XIX i XX stulecia, przybliżając patenty wynalazcze uzyskane przez Polaków na polu żeglugi powietrznej i lotnictwa. Mając na uwadze jubileusz 100-lecia lotnictwa nieco miejsca poświęcamy Polakom służącym w lotnictwie morskim czasu Wielkiej Wojny. Znakomity historyk lotnictwa morskiego Polski Andrzej Olejko mówi o lotniczych ucieczkach z :PRL-u na „wyspę wolności" - na Bornholm, a Ryszard Kowalski przybliża postać George Jacoba Steenke, budowniczego Kanału Elbląskiego, dzieła skali światowej, o którego twórcy już coraz więcej wiemy.Dalej uwagę zwracamy na kwestie towarzyszące rewitalizacji obszarów pogórniczych Śląska, znaczonych sukcesami, ale też niewyobrażalnymi stratami dóbr kultury narodowej. Optymizmem napawa przy tym praca Piotra Mankiewicza, której owocem jest Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie, a także działalność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego i jego Komisji Seniorów oraz Historii i Ochrony Zabytków Hutniczych.

Do góry