All for Joomla All for Webmasters

Wyszli za Polską- wynalazczość Wielkiej Emigracji lat 1832-1870

Publikacją, wystawą, warsztatami spotkań z dziedzictwem, odsłonimy nieznany dorobek Wielkiej Emigracji(1831-1870/71), wielkiej nie liczbą (ok. 6000 wychodźców), co rolą jaką odegrała w dziejach Polski.

Aparat Napoleona Feliksa Chodźki do drukowania tkaninUwagę poświęcimy dziedzictwu zapoznanemu – dorobkowi Wielkiej Emigracji na polu wynalazczości, owocującym ponad 400 patentami wynalazczymi, które zmienią tradycyjny obraz Wielkiej Emigracji postrzeganej w kategoriach moralno-politycznych, Wielkiej Emigracji jako środowiska żołnierzy i poetów. W oparciu o oryginalne i pionierskie studia prowadzone na tym polu we Francji i w Polsce opublikujemy monografię mogącą stanowić podstawę lekcji z historii Polski, opracujemy wystawę, „wędrującą” po szkołach, multimedialną prezentację i prowadzić będziemy spotkania autorskie w 20 szkołach Polski, przybliżając młodzieży znaczenie i wkład Wielkiej Emigracji do cywilizacji technicznej Europy i świata, Emigracji, wyjątkowej, która tym się różniła od emigracji innych krajów, że począwszy od połowy XIX wieku zdobycze angielskiej i francuskiej rewolucji przemysłowej transferowała na świat cały. Jej techniczne zainteresowania kształtowały przy tym nowy model polskiego patriotyzmu, w którym obok obowiązku walki zbrojnej za Ojczyznę na równi stawała praca na jej rzecz, przy czym na miejscu pierwszym stawała gotowość do nauki i recepcji zdobyczy rewolucji industrialnej by przebudować strukturę gospodarczą wolnej Polski i uczynić ją krajem nowoczesnym.

pj

 
 mhp

 Projekt realizowany jest w ramach programu Patriotyzm Jutra przy wsparciu Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Do góry