All for Joomla All for Webmasters

Kapitańskie opowieści

mkidn 01 cmyklogo FOMT przezroczyste

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

"Kapitańskie opowieści" to propozycja spotkania z dziedzictwem kulturowym, materialnym i niematerialnym, Odrzańskiej Drogi Wodnej, dzięki wsparciu ze strony programu Edukacja Kulturalna MKiDN, realizowana drogą atrakcyjnych warsztatów i lekcji muzealnych, także studiów terenowych prowadzonych od czerwca do grudnia 2017 z udziałem animatorów kultury, artystów i weteranów żeglugi śródlądowej. Towarzyszyć temu będą eventy kulturalne, m.in. wystawa przywołująca style życia załóg statków i opowieści kapitanów odrzańskich. Znamiennym dla proponowanych działań będą ich skutki trwałe w formie zapisu (także elektronicznego) wspomnień kilkunastu emerytowanych kapitanów żeglugi odrzańskiej i utrwalenia związanej z ich pracą dokumentacji, także w formie atrakcyjnych etiud filmowych, powodowane wzrostem kompetencji młodzieży szkolnej, twórców filmów i relacji weteranów żeglugi odrzańskiej. Zapraszamy do udziału w realizacji tego projektu młodzież szkół średnich.

WYDANIE SPECJALNE BIULETYNU "PROSTO Z POKŁADU"
Kapitańskie opowieści

 

Kapitańskie opowieści na Youtube: https://youtu.be/Bwwnwi352pI

 

UWAGA! Z OSTANIEJ CHWILI!

18-19 października 2017 Mariusz Gaj prezentował projekt Kapitańskich opowieści na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów Animacja + Woda, w Gdyni. Organizator – Narodowe Centrum Dziedzictwa MKiDN zaprosił do udziału 20 organizacji pożytku publicznego, których propozycje programowe zyskały w 2017 roku wsparcie ze strony NCK. Kapitańskie opowieści spotkały się ze sporym zainteresowaniem, w tym również stanowiąca jego pokłosie wystawa Dzieci Odry. Mariusz Gaj przedstawiał Kapitańskie opowieści, Dzieci Odry i pracę Fundacji z wolontariatem na sesji plenarnej i w dyskusjach stolikowych, odwołując również do innych projektów w Fundacji realizowanych, a związanych z wodą, przede wszystkim do Odrzańskiej Odysei i aktywności Bractwa Mokrego Pokładu.

Tegoroczna edycja Kapitańskich Opowieści dobiega końca, myślimy o kolejnej w roku 2018. Przed nami jeszcze kilka spotkań w szkołach Nowej Soli, Opola i Krapkowic. Za nami zapis relacji kilkunastu weteranów żeglugi odrzańskiej, świadków historii. Wniosły do naszego archiwum sporo unikatowych dokumentów, także materialnych – jak darowana Muzeum Odry przez kapitana Zdzisława Maja z Nowej Soli piła do cięcia lodu wokół zimujących statków, radiotelefon ze sterówki pchacza, serwis do kawy z lat 70., wykonany na zamówienie Żeglugi na Odrze.

Owoc prac nad tym wątkiem projektu, a za chwilę będzie jeszcze film i filmowe etiudy odrzańskie, dzieło wolontariatu, w znacznej mierze również kapitanów odrzańskich skupionych w Bractwie Mokrego Pokładu, znalazł wyraz w wydaniu specjalnym 170 numeru Prosto z Pokładu. Utrwaliliśmy nim wspomnienia i wywiady prowadzone z 39 weteranami żeglugi odrzańskiej. 70 stronic, bogato ilustrowanych, niesie zapis pracy na Odrze, dni kiedy żegluga żyła. Niesie pytanie dlaczego upadła. Dopomina się o noże życie dla rzeki, dla śródlądowych dróg wodnych Polski o powrót pchaczy i towarowych barek na Odrę.

Wydanie specjalne biuletynu dostępne jest od dzisiaj na naszej stronie, to 39 relacji, w zakładce udostępniającej cyfrowy zapis Prosto z Pokładu, od numeru 1, który z inicjatywy ś.p. kpt. żegl. śródl. Mariana Kosickiego pojawił się w 2003 roku i stale otwierał swe łamy zapisowi dziejów, doświadczeń i losów ludzi, którzy swe życie z rzekami wiązali.

Za kilka dni wydanie specjalne biuletynu PzP ukaże się drukiem, opatrzone okładką co zawdzięczamy wsparciu nie tylko ze strony NCK, NID, MKiDN, czy naszych tradycyjnych w tym dziele mecenasów, ale i OT Logistics SA, największemu operatorowi portowemu i liderowi żeglugi śródlądowej w Polsce, który przydał wydawnictwu koloru.  

-----------------------------------

Dlaczego Kapitańskie Opowieści?

Emerytowani kapitanowie żeglugi śródlądowej stanowią szczególną grupę seniorów, których pasje nie znajdują w Polsce kontynuacji, dorobek ich życia jest dla młodego pokolenia nader egzotycznym i często niezrozumiałym, na co wpływ miała przemiana gospodarcza naszego kraju, która w ostatnich 20 latach spowodowała upadek transportu rzecznego. Kapitanowie czują się tym bardziej wykluczeni z życia społecznego, że często nie widzą dla siebie miejsca we współczesnym świecie. Tymczasem ich wiedza i doświadczenie stanowi żywy obraz niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, odrzańskiego. Wskutek wyobcowania tej grupy i braku jej kontaktów z młodym pokoleniem zaciera się świadomość tej wąskiej dziedziny kultury u młodzieży z jednej strony, zaś z drugiej coraz bardziej realne staje się pogrzebanie tradycji żeglugi śródlądowej powodowane brakiem ciągłości pokoleniowej zawodu. Innym, bardziej uniwersalnym problemem, który będziemy się starali niwelować, jest kwestia zbyt małej aktywności społecznej i międzypokoleniowej seniorów i życie w przeświadczeniu, że ich droga dobiegła już kresu. Świat, który ich otacza różni się znacznie od tego, w którym dorastali i żyli, wskutek czego można zaobserwować tendencję do większego zamknięcia się tej grupy na relacje społeczne. Międzypokoleniowe warsztaty i aktywne spotkania z młodzieżą mogą wpłynąć na poprawę sytuacji i zniwelowanie problemu w obszarze opisywanej grupy, z którą Fundacja Otwartego Muzeum Techniki ściśle od 13 lat współpracuje.

Mariusz Gaj

https://youtu.be/Bwwnwi352pI

 
 
Przesyłanie 63%
Zostało ok. 5 minut
Niektóre zmiany nie zostały zapisane.
Twój film jest jeszcze przesyłany. Nie zamykaj tej strony, dopóki przesyłanie filmu się nie zakończy.

Do góry